SporreSporre Foto: Arkeologerna (CC BY)

Medeltid och nyare tid

Medeltid och nyare tid omfattar ett tidsspann om närmare tusen år, som sträcker sig från kristnandet ända fram till vår egen tid. Under detta långa skede har den samhälleliga förändringstakten ökat undan för undan, vilket resulterat i ett stort antal fornlämningar och en mångfasetterad materiell kultur.

Under medeltid (1050–1500 e Kr) och nyare tid (1500 e Kr–nutid) har många nya fornlämningstyper tagit form, exempelvis städer och byar, men också kyrkor, kyrkogårdar, borgar, slott, stenbrott och slagfält. Mängden föremål ökar också markant under detta tidsskede, och helt nya föremålskategorier introduceras. Antalet importerade föremål ökar samtidigt.

De arkeologiskt tillvaratagna föremålen illustrerar vilka aktiviteter som ägt rum på en plats och bidrar till förståelsen av vilka som bott och verkat där. Föremålen kan avslöja människornas sociala status, men också berätta om överflöd och fattigdom, om kontaktnät och handel, samt hantverk och vardagsliv.

Kontakt

Katalin Schmidt Sabo Christina Rosén
Arkeolog Arkeolog
010-480 82 57 010-480 82 06

Dela sidan på