Klockaredösen Södra ÅkarpKlockaredösen Södra Åkarp Foto: Arkeologerna (CC BY)

Stenålder

Stenåldern omfattar mänsklighetens äldsta tidsskede, från det att invandrande jägare och samlare började röra sig runt om i landskapet fram till den första tiden av organiserat jordbruk och boskapsskötsel. Tidsperioden har fått sitt namn efter det material som huvudsakligen användes för tillverkning av olika typer av föremål, nämligen sten.

Av forskningsmässiga skäl delas stenåldern in i två kronologiska perioder, äldre stenålder (13000–4000 f Kr) respektive yngre stenålder (4000–1700 f Kr).

Under äldre stenålder livnärde sig människorna på jakt, fiske och insamling av växter. De flesta var säsongboende, vilket innebar att de flyttade mellan olika boplatser när årstiderna växlade för att få ut det bästa av naturen. Men inte alla levde så, vid kusterna fanns nämligen permanenta boplatser. Under äldre stenålder utvecklades en spån- och mikrospånteknologi. Av spånen tillverkades bland annat pilspetsar, knivar och sticklar som användes till jakt och slakt.

Yngre stenålder inleds i och med jordbrukets introduktion. Odling och boskapsskötsel innebar att människorna blev mera stationära. Inom vissa regioner manifesterades bofastheten i att stora monument som stenkammargravar (megalitgravar) uppfördes i anslutning till bosättningarna. Under yngre stenålder utvecklades ett rikt keramikhantverk med flera nya kärlformer, ofta dekorerade. En nyhet under perioden var den slipade flintyxan som bland annat användes för röjning av skog.

Kontakt

Magnus Andersson Glenn Johansson
Arkeolog Arkeolog
010-480 82 33 010-480 81 98

Dela sidan på