Arkeologi i skolundervisningArkeologi i skolundervisning

Arkeologi i skolundervisningen

Låt arkeologin bli ett pedagogiskt redskap i skolans historieundervisning. Medverkan av en erfaren arkeolog ger perspektiv på både historiens tidsdjup och på själva lärandet. Vi besöker gärna grund- och gymnasieskolor för att fördjupa undervisningen i stenålder, bronsålder, järnålder eller medeltid.

Arkeologin lämpar sig väl för att studera både det lokala och det globala. Vi studerar de stora förändringsprocesserna i historien med utgångspunkt i lokala exempel och perspektiv. Vi knyter an till såväl naturvetenskapliga som samhällsvetenskapliga ämnesområden genom att förevisa arkeologiska material, berätta om vad arkeologer konkret gör och hur vi överhuvudtaget kan veta något om det förflutna. En viktig utgångspunkt är de övergripande målen i Skolverkets läroplaner. Lektionerna anpassas efter önskemål från lärare och elever.

Kontakt

Göran Gruber Håkan Aspeborg
Arkeolog Arkeolog
010-480 81 48 010-480 82 38

Dela sidan på