Besökare i GamlestadenBesökare i GamlestadenFoto: Markus Andersson (CC BY)

Föreläsningar, kurser och utbildningar

Vår bredd och spetskompetens gör att vi kan tillhandahålla skräddarsydda och målgruppsanpassade föreläsningar, kurser och utbildningar utifrån aktuella arkeologiska resultat eller något av våra många specialistområden, exempelvis trädgårdsarkeologi, paleoekologi, osteologi eller arkeometallurgi. Vi har massor att berätta om livet förr. Och gör det gärna!

I centrum för våra förmedlingsambitioner står den historiska berättelsen, tolkningen och förståelsen av äldre samhällen och tidigare generationers liv. Utgångspunkten kan dock variera. Det kan vara förhistoriska eller historiska tidsperioder, specifika teman som berör människors liv i det förflutna, såsom boende, vardag, ritualer eller begravningar, eller mer konkret den lokala historien. En viktig aspekt är också hur den historiska kunskapen kan användas i samhällsutvecklingen, hur kunskap om dåtiden kan hjälpa till att forma framtiden.

Vid önskemål knyts den historiska berättelsen till fornlämningar eller aktuella arkeologiska undersökningar som utförts i din närhet.

Kontakt

Göran Gruber Håkan Aspeborg
Arkeolog Arkeolog
010-480 81 48 010-480 82 38

Dela sidan på