Utställning ESSUtställning ESSFoto: Arkeologerna (CC BY)

Utställningar

Så likt och så olikt – arkeologiska utställningar väcker tankar kring då och nu. Det förgångna kommer nära, genom spåren i landskapen och föremålen vi hittar. Upplevelsen fördjupas av att det är äkta, att det har funnits på riktigt. Kulturarvet blir tillgängligt för var och en och berättelserna blir flera. Låt oss dela med oss av vad vi upptäckt!

Utställningar är ett bra sätt att visa upp, förklara och diskutera arkeologiska resultat. Det är fantasieggande, pedagogiskt och tillgängligt. I utställningar presenteras utgrävningar, föremål och rekonstruktioner så att betraktaren kan begrunda och utforska innehållet på egen hand, eller i diskussion med andra. Utställningarnas form kan variera, allt ifrån en webbsida på internet eller en affisch på det lokala biblioteket, till montrar fyllda med föremål eller större installationer i offentliga miljöer. Vi lyfter fram små detaljer lika väl som stora drag – alltid utifrån aktuella kunskaper och frågor.

Kontakt

Annika Knarrström Christina Klotblixt
Arkeolog Enhetschef Redaktion och teknik
010-480 82 72 010-480 80 01

Dela sidan på