LateranbaptisterietLateranbaptisteriet Foto: Arkeologerna(CC BY)

Forskning och utveckling

Arkeologerna har ett övergripande uppdrag att främja kunskapen om och intresset för Sveriges historia. Förutom uppdragsarkeologiska undersökningar bedriver vi ett varierat forsknings- och utvecklingsarbete (FoU). Detta utgår från uppfattningen att all arkeologi är del av en kunskapsprocess kring det förflutna.

Ett av de områden som står i särskilt fokus är Samhällsrelevant arkeologi. Detta studerar arkeologins betydelse i relation till samtida förändringsprocesser, utmaningar och kunskapsbehov. Målsättningen är att arkeologin i högre grad ska bli en samhällsresurs genom att ge perspektiv på och ökad förståelse för den långa historiens komplexitet och mångfald.

Vårt externt finansierade FoU-arbete är också metodutvecklande, vilket främjar nya möjligheter till arkeologiska och kulturhistoriska tolkningar och presentationer.

Arkeologerna är en av landets största FoU-miljöer inom det arkeologiska området. Här finns ett trettiotal medarbetare med högre akademisk examen, representerande disciplinerna arkeologi, historisk arkeologi, agrarhistoria, arkeometallurgi, osteologi, kvartärgeologi, geologi och geokemi. Den breda forskarkompetensen ligger till grund för vår position som landets ledande konsult inom arkeologi och kulturmiljö med kunskapsuppbyggnad i fokus. FoU-arbetet bedrivs med stöd av externa finansiärer och i samarbete med flera svenska universitet.

Se även vårt myndighetsgemensamma FoU-program.

Kontakt

Peter Carelli Hélène Borna Ahlkvist
Regionchef Linköping Regionchef Lund
010-480 81 60 010-480 82 32

Dela sidan på