Georadarundersökning i Neiden.Georadarundersökning i Neiden, Norge, 2009.Foto: Immo Trinks (CC BY)

Georadar

Ett georadarsystem liknar ett ekolod, men är skapat för användning på land. Georadarantennen skickar ner en elektromagnetisk signal i marken och signalen reflekteras från objekt och gränsskikt i jorden. Ekon från georadarsignalen registreras när de kommer tillbaka till markytan. Under mätningen skjuter georadarsystemet ner radarspår var femte centimeter i raka profiler genom marken medan man går fram och tillbaka över mätområdet.

Genom att mäta många parallella georadarprofiler, nära varandra, är det möjligt att få en tredimensionell datavolym. Denna datavolym kan man skära i horisontella skivor, så kallade tids- eller djupskivor. För bättre förståelse av informationen kan det vara till hjälp att animera ett antal djupskivor med ökande djup i form av ett snabbt bildspel. Arkeologiska strukturer kan tolkas genom en noggrann bearbetning av reflektionerna som syns i djupskivorna från olika djup.

Georadardjupskiva som visar en överplöjd järnåldersgrav med mittröse och ringdike. På djupskivan syns också ett antal flatmarksgravar som ljusa Georadardjupskiva som visar en överplöjd järnåldersgrav med mittröse och ringdike. På djupskivan syns också ett antal flatmarksgravar som ljusa ”fläckar”. Mätytan är 50×50 meter.

Georadarmätningar passar bra för att lokalisera och avbilda gropar, diken, rör, stenar och stenstrukturer i marken. Djupet som georadarn kan tränga ner i, är beroende av antennens frekvens. En antenn med låg frekvens (till exempel 250 megahertz) når ner till ett djup mellan cirka 6–15 meter, men har en låg upplösningsförmåga. Den upptäcker objekt med en storlek på ungefär 30 centimeter i diameter. En antenn med hög frekvens (till exempel 1000 megahertz) har en hög upplösningsförmåga och upptäcker objekt med en storlek på ungefär 5–10 centimeter i diameter, men når ett ett begränsat djup på cirka 1–1,5 meter.

För arkeologiska undersökningar används ofta en 500-megahertzantenn med ett penetreringsdjup på 2–4 meter och som har en upplösningsförmåga på omkring 10–20 centimeter. Georadarmetoden fungerar bäst i torr och sandig mark.

Dela sidan på