Arkeolog GamlestadenArkeolog Gamlestaden Foto: Markus Andersson(CC BY)

Rådgivning och beställarstöd

Vi är landets största kulturmiljökonsult. Vi kan hela den arkeologiska processen och utför arkeologiska utredningar och undersökningar i hela landet. Dessutom hjälper vi till med rådgivning och beställarstöd i ett tidigt skede inför planläggningar, exploateringar och andra samhällsprojekt.

Landskapet är fullt av fornlämningar som minner om tidigare generationers liv och verksamheter. Dessa skyddas av Kulturmiljölagen (KML), och det är Länsstyrelsen som ger tillstånd att förändra eller ta bort en fornlämning.

Med vår breda kunskap om Kulturmiljölagens tillämpningar kan vi ta fram underlag inför beslut om exploatering samt bidra till en effektivare projektplanering och ge förslag på smidiga och hållbara lösningar. Vi kan även bistå med rådgivning och beställarstöd inför ansökan till länsstyrelsen om ingrepp i fornlämningar.

Frågor om kulturmiljön berör och engagerar människor. Inför exploateringar är det viktigt att redovisa hur kulturmiljön tillvaratas som resurs. Vi kan stödja dialogen med allmänheten och förbättra förutsättningarna, liksom förtroendet för hur dessa frågor hanteras i projektet.

Kontakt

Johan Anund Bo Kölqvist
Regionchef Stockholm/Uppsala Regionchef Mölndal
010-480 80 61 010-480 81 91
Peter Carelli Hélène Borna Ahlkvist
Regionchef Linköping Regionchef Lund
010-480 81 60 010-480 82 32

Dela sidan på