Karta med fornlämningarKarta med fornlämningarFoto: Arkeologerna(CC BY)

Samhällsplanering och kulturmiljö

Samhället är i ständig förändring. Varje ny generation tillför nya årsringar till den levande och föränderliga kulturmiljön. Inför planläggningar, exploateringar och andra samhällsprojekt är det viktigt att ta hänsyn till och skydda fornlämningarna, men också att se dem som en resurs som kan berika samhället.

I planeringsprocessen är det viktigt att vara tidigt ute. Med vår kulturhistoriska kompetens kan vi underlätta och effektivisera arbetet. Genom tidiga planeringsunderlag inför planerade byggprojekt och avverkningsplanering inför skogsbruksåtgärder kartlägger vi kulturarvet och ger handfasta råd. Kunskapen om kulturarvet, inte minst våra städer, kan även användas aktivt för att bidra till en hållbar samhällsutveckling. När dåtid, samtid och framtid vävs samman uppnås kulturell hållbarhet där människor, genom det historiska minnet, erbjuds tillit och trygghet i en föränderlig värld.

Kontakt

Johan Anund Bo Kölqvist
Regionchef Stockholm/Uppsala Regionchef Mölndal
010-480 80 61 010-480 81 91
Peter Carelli Hélène Borna Ahlkvist
Regionchef Linköping Regionchef Lund
010-480 81 60 010-480 82 32

Dela sidan på