Uppmarkerad körväg i en ledningsgataUppmarkerad körväg i en ledningsgata.Foto: Arkeologerna (CC BY)

Fornlämningar och skogsbruk

Skogen med sina många fornlämningar är en del av kulturarvet som också ska samsas med ett modernt och rationellt skogsbruk. Vår kulturhistoriska kompetens kan användas som stöd i dialogen mellan dessa intresseområden. Vi bistår med råd och praktisk hjälp vid arbeten i skog och mark.

Sedan jordbruket infördes i Sverige för sex tusen år sedan har människans röjningar, odling och hävd påverkat och förändrat vegetationen och landskapsbilden. I våra skogar finns lämningar från svunna tiders odlande och brukande som idag kan vara både svåra att se och förstå. I samband med avverkningar och markberedning förstörs många fornlämningar omedvetet. För att undvika detta kan vi bistå med hjälp, rådgivning, avverkningsplanering och information. Vi utför även utmärkning av fornlämningar, besiktningar, fältinventering och kartanalyser.

Kontakt

Britt Ajneborn Bo Kölqvist
Arkeolog Regionchef Mölndal
010-480 81 63 010-480 81 91

Dela sidan på