StadsmiljöStadsmiljöFoto: Arkeologerna (CC BY)

Planeringsunderlag

I samhällsplaneringen är kunskapen om vår kulturmiljö betydelsefull. Kännedom om det kulturhistoriska landskapet skapar goda förutsättningar för en hållbar samsyn kring utveckling och förändring. Att identifiera, karaktärisera och värdera den befintliga kulturmiljön under ett tidigt skede ger möjligheter att tillvarata och integrera dessa värden i planer och projekt.

Vår kulturhistoriska kompetens spänner över ett brett kunskapsfält. Vi kan därför utföra riktade planeringsunderlag som tar hänsyn till projektets specifika syfte och mål. Det kan handla om fältinventeringar, besiktningar, rådgivning, kart- och arkivanalyser, GIS-analyser, karaktärisering och värdering av enstaka kulturmiljöer eller hela landskapsavsnitt.

Att anlita kulturhistorisk kompetens på ett tidigt stadium underlättar och effektiviserar den fortsatta processen.

Kontakt

Annika Helander Betty-Ann Munkenberg
Arkeolog Arkeolog
010-480 81 50 010-480 82 02

 

 

Dela sidan på