Kvarteret Valnötsträdet KalmarKvarteret Valnötsträdet Kalmar Foto: Arkeologerna (CC BY)

Stadsutveckling och gestaltning

Det urbana kulturarvet är en resurs för framtiden. Kulturarvet används som en viktig och värdefull ingrediens för att skapa hållbara och attraktiva städer. För att lyckas med detta krävs ett medvetet strategiskt förhållningssätt till kulturarvet och en vilja att tänka in kulturmiljöer redan på planeringsstadiet.

Städernas kulturmiljöer har på senare tid uppmärksammats för sin drivkraft i samband med stadsomvandlingar. Byggnader och fornlämningar skapar förståelse för historia och identitet, och bidrar till en varierad stadsmiljö. I den levande staden, och i kulturmiljöerna, möts dåtid och framtid på ett kreativt och interagerande sätt.

Vår kunskap om det urbana kulturarvet och städerna som livsrum under ett långtidsperspektiv är en kompetens som bör ingå i ett tidigt skede av stadsplaneringen. Vi kan därigenom bidra till en spännande, varsam och hållbar stadsutveckling.

Kontakt

Stefan Larsson Carina Bramstång Plura
Arkeolog Arkeolog
010-480 82 52 010-480 81 96

Dela sidan på