Osteolog Caroline ArciniOsteolog Caroline Arcini Foto: Arkeologerna (CC BY)

Specialistanalyser

Den ena fornlämningen är mycket sällan den andra lik. Varje plats har snarare sin egen karaktär som präglats över tid. För förståelsen av den enskilda fornlämningen är det därför ofta individuella frågeställningar och tolkningar.

Genom att anlita erfaren specialistkompetens, som behärskar just det som utgör fornlämningens speciella drag, är det möjligt att nå så djupt som möjligt i kunskapskällan.

Den specialistkompetens som vi erbjuder spänner över flera olika ämnen och metoder. Analyserna utförs av arkeologer med särskild specialistkompetens samt av ämnesexperter i osteologi, arkeometallurgi, geologi, arkeobotanik och paleoekologi

Syftet med analyserna är att fungera som underlag inför den enskilda undersökningen, som stöd med tolkningar och prioriteringar under processens gång, eller som fördjupning efter avslutad undersökning. Det övergripande målet är att nå ny och fördjupad historisk kunskap om den undersökta platsen, de bevarade lämningarna och de tillvaratagna fyndmaterialen. Dessutom kan de användas som underlag för att bedöma och utvärdera potentialen inför framtida studier.

Kontakt

Johan Anund Hélène Borna Ahlkvist
Regionchef Stockholm/Uppsala Regionchef Lund
010-480 80 61 010-480 82 32

Dela sidan på