Föremål av bergartFöremål av bergart Foto: Arkeologerna (CC BY)

Bergartsbestämning

Fynd av stenföremål är vanligt förekommande vid de flesta arkeologiska undersökningar. Bergartsbestämning av dessa föremål kan ofta avslöja deras ursprung och bland annat ge ledtrådar till historiska och förhistoriska resursutnyttjanden och handelsförbindelser.

Yxor, råämnen och avslag, samt kvarnstenar, brynen och sländtrissor. Alla stenföremål har sitt ursprung i berggrunden eller från lösa block. Men är föremålen importerade eller tillverkade av lokal/regional råvara? Kan till och med själva källan hittas? Eller är råvaran importerad men föremålen lokalt producerade? Genom noggranna bergartsbestämningar okulärt, i mikroskop och kemiskt, ges ledtrådar till stenarnas ursprung, vilket kan lyfta fram föremålens historia i nytt ljus.

Kontakt

Erik Ogenhall
Geolog
010-480 81 31

 

Dela sidan på