LagersekvensLagersekvens Foto: Arkeologerna (CC BY)

Jordarts- och kulturlageranalys

Geologiska tolkningar av jordlager och landskap ger kunskap om varför en plats ser ut som den gör. Genom jordartsanalys kan vi skilja på vad som är naturligt och vad som är kulturellt, och vilka processer som format olika kulturlager.

Jordarts- och kulturlageranalyser, som utgår från ett geologiskt perspektiv, bidrar till att arkeologiska lämningar kan förstås som en helhet i ett landskapssammanhang, och varför en plats kommit att se ut som den gör. Vid fältarbeten kan denna kunskap användas för att genomföra effektiva prioriteringar av vilka nivåer som ska undersökas. Begravda markytor kan identifieras, naturliga och kulturella lämningar kan åtskiljas, och även vaga spår av kulturpåverkan kan upptäckas i naturbildningar.

Kontakt

Jens Heimdahl
Paleoekolog
010-480 80 92

Dela sidan på