KeramikanalysKeramikanalysFoto: Markus Andersson (CC BY)

Keramikanalys

Skärvor av keramik utgör oftast det vanligaste fyndmaterialet vid arkeologiska utgrävningar. Genom djupgående keramikanalyser är det möjligt att erhålla värdefull kunskap som berättar om långt mer än bara keramiktyper och proveniens, exempelvis konsumtionsmönster, handelskontakter och personliga möten.

Keramikanalysen består av två metodiska steg. Det första handlar om att bestämma skärvornas keramiktyp, och därigenom deras geografiska ursprung. Denna information leder sammantaget till en keramisk profil för den undersökta platsen, och den berättar bland annat om graden av lokal keramikproduktion och importerad keramik.

Det andra metodiska steget består i att sätta in den erhållna informationen i ett vidare kulturhistoriskt sammanhang, att låta keramiken berätta om det samhälle den tillverkades och konsumerades i. Det keramiska materialets goda bevaringsförhållanden gör det särskilt användbart för jämförande studier i alla tänkbara miljöer. Keramikanalyser lämpar sig även för att problematisera arkeologiska stereotyper om fyndrika och fyndfattiga bebyggelsemiljöer. Keramiken har dessutom potential att visa på dynamiken i konsumtionsmönster och avsevärt fördjupa kunskapen om den materiella kulturens karaktär i jämförelser mellan städer, landsbygd och industrimiljöer.

Kontakt

Mathias Bäck
Arkeolog
010-480 80 70

Dela sidan på