Litisk analysLitisk analysFoto: Arkeologerna (CC BY)

Litisk analys

Sten är ett stumt material, men det är faktiskt möjligt att få stenålderns föremål att tala. Genom litiska analyser, som utförs genom mikroskopering, är det möjligt att få kunskap om hur stenredskap tillverkats, och bruksskadeanalyser avslöjar hur de tillverkade stenredskapen använts.

Genom att studera olika frakturmönster i slagen sten är det också möjligt att förklara de bakomliggande tillverkningsprocesserna, vilket ofta leder till viktiga kronologiska och kulturhistoriska slutsatser.

Olika andvändningsskador och nötningsmönster gör det möjligt att förstå hur stenredskapen använts. För att bättre förstå den förhistoriska människans omvärld och materialutnyttjande görs även praktiska experiment där stenålderns redskap sätts in i levande sammanhang.

Kontakt

Peter Zetterlund Karl-Fredrik Lindberg
Arkeolog Arkeolog
010-480 80 20 010-480 80 41

Dela sidan på