JärnmalmJärnmalm

Malmanalys

Vilken sorts malm bröts i gruvan? Vilka spår av råvaran finner vi vid blästugnen? Vilken kvalitet har malmen, och är den rostad? Genom att analysera kvarvarande malm i gruvor, varphögar eller på järnframställningsplatser kan vi få reda på mer om råvaran och vilken typ av verksamhet som bedrivits.

Gamla gruvhål har ofta en okänd ursprungshistoria. Myrar och rödjordsområden är viktiga pusselbitar i den tidiga järnframställningen. Genom att provta och analysera malmen kan ledtrådar erhållas som visar vilken metall som eftersökts. Koppar, järn och andra metaller har varit olika mycket eftertraktade vid olika tidpunkter i historien.

Ibland finns även rester av malm kvar på framställningsplatsen. Genom kemiska och petrografiska analyser kan vi beskriva malmen noggrant, och kombinerat med analyser av slagg och metall kan ofta hela processen beskrivas och förklaras.

 

Kontakt

Eva Hjärthner-Holdar Erik Ogenhall
Arkeometallurg Geolog
010-480 80 32 010-480 81 31

Dela sidan på