Jonas Bergman förbereder parasitanalys i labbetJonas Bergman förbereder parasitanalys i labbetFoto: Arkeologerna (CC BY)

Parasitanalys

Genom historien har parasitsjukdomar varit mycket vanligt förekommande. De drabbade både människor och djur, och förekom i nästan alla miljöer och kulturer. I kulturlagren finns parasiternas ägg ofta bevarade. Genom en parasitanalys får vi kunskap om vilka parasiter som förekom, men också om hälsa och livsmiljö för både människor och djur.

Inälvsparasiters mikroskopiska ägg spreds via dynga och latrinmaterial, och finns därför ofta bevarade på boplatser och i gravar. Det är ett källmaterial som kan berätta om platsens levnadsbetingelser och om människors och djurs livsmiljö. Parasitanalysen ger nämligen ny kunskap om människor, boskap och tamdjur, samt vilda djur och skadedjur. Den är dessutom ett värdefullt hjälpmedel vid den arkeologiska tolkningen av närmiljö, aktiviteter och avfallshantering.

Det kan även vara lämpligt att göra parasitanalyser vid gravundersökningar. Förekomst av parasitägg kan då vittna om bland annat människors sjukdomsspridning och mobilitet.

Kontakt

Jonas Bergman
Paleoekolog
010-480 81 24

Dela sidan på