Linpollen från medeltida brunn i Gamla UppsalaLinpollen från medeltida brunn i Gamla UppsalaFoto: Arkeologerna (CC BY)

Pollenanalys

Under gynnsamma förhållanden kan pollen från växter av alla de slag bevaras i tusentals år. De utgör därigenom en informationsrik kunskapskälla om forna växtmiljöer. Med hjälp av pollenanalys, som består av växtartsbestämning, är det möjligt att rekonstruera de landskap som våra förfäder utnyttjade och levde i.

Pollen sprids i enorma mängder i naturen. Om rätt förhållanden råder, om de exempelvis hamnar i sjöar, torvmarker och brunnar, eller lagras in i kulturlager, kan de komma att bevaras mycket länge. Pollenanalys berättar om vilka växter som funnits i närheten och hur det omgivande landskapet såg ut – både det vilda och det som människor format med sin odling och sina betesdjur. Beroende på sammanhangen kan pollenanalys användas till att belysa allt från klimatförändringar till växtnedläggelser i gravar.

Pollenanalyser ger kunskap om människors växtanvändning och odling (arkeobotanik) och om kultur- och naturlandskapets utveckling (paleoekologi).

Kontakt

Jonas Bergman Per Lagerås
Paleoekolog Paleoekolog
010-480 81 24 010-480 82 51

Dela sidan på