SlaggSlagg

Slagganalys

Blästugnar, smedjor, masugnar och kopparhyttor – alla är de delar i produktionen av metall. Genom att analysera slagger från dessa miljöer kan vi få reda på mer om vilka verksamheter som bedrivits, och vilka tekniker och malmer som användes.

Koppar, järn och andra metaller har alla varit eftertraktade. Framställning och vidare bearbetning, exempelvis smide och gjutning, har inte bara lett fram till färdiga produkter. Stora mängder slagg, metallproduktionens avfallsmaterial, har också bildats.

Slaggerna, som finns kvar även om det inte längre finns några spår efter vare sig smedjor eller ugnar, har ett stort informationsvärde. De berättar nämligen om de processer som format dem och hur de anläggningar som användes såg ut. Undersökningar i mikroskop och kemiska analyser kan ge ytterligare kunskap om vilka processer de härstammar från, vilken malmtyp som använts och hur väl framställningen av metallen fungerade. Kombinerat med analyser av malm och metall kan ofta hela processen klarläggas.

Kontakt

Eva Hjärthner-Holdar Lena Grandin
Arkeometallurg Geokemist
010-480 80 32 010-480 80 38

Dela sidan på