Humlefrukter i biskop Peder Winstrups likkista från 1679.Humlefrukter i biskop Peder Winstrups likkista från 1679.Foto: Per Lagerås (CC BY)

Växtmakrofossilanalys

Vilda och odlade växter har alltid spelat en stor roll i människors liv – som mat, medicin, i ritualer och som dekoration. Med växtmakrofossilanalys kan vi ta reda på vilka växter som odlats och använts i skilda historiska sammanhang.

Växtmakrofossil är ett samlingsnamn för bevarade fröer och kärnor från allehanda slags växter. De förekommer i nästan alla fornlämningsmiljöer.

Växtmakrofossilanalys kan besvara många spännande frågor. Det kan handla om vad som odlats och ätits vid en boplats, vilka växter man använt sig av vid begravningsritualer, vilka växter som importerats till en medeltida stad, eller hur spår av örtmedicin ser ut. Makrofossilanalysen bidrar till ett tvärvetenskapligt perspektiv, där sociala, kulturhistoriska och ekologiska perspektiv förenas.

Kontakt

Per Lagerås Jens Heimdahl
Paleoekolog Paleoekolog
010-480 81 24 010-480 80 92

Dela sidan på