Borgholms slottsruinBorgholms slottsruin

Tematiska specialområden

Våra fornlämningar spänner över alla tidsperioder, och har tillkommit i en rad olika sammanhang och miljöer. Som uttryck för människans liv och verksamheter i det förflutna representerar de mycket olika saker. Därför är det lämpligt att låta den arkeologiska analysen utgå från den specifika fornlämningens karaktär och kunskapspotential.

Genom våra tematiska specialområden sätts fornlämningen i fokus på ett alldeles särskilt sätt. Dessa teman präglas av ämnesexpertis, teoretisk medvetenhet och tvärvetenskapliga metoder, liksom specialinriktade frågeställningar och arbetsmetoder. Det gemensamma målet är ökad förståelse för och ökad kunskap om det förflutna.

Kontakt

Johan Anund Bo Kölqvist
Regionchef Stockholm/Uppsala Regionchef Mölndal
010-480 80 61 010-480 81 91
Peter Carelli Hélène Borna Ahlkvist
Regionchef Linköping Regionchef Lund
010-480 81 60 010-480 82 32

Dela sidan på