ArkeometallurgiArkeometallurgi Foto: Arkeologerna (CC BY)

Arkeometallurgi

Framställning och förädling av metaller är en viktig näring i samhället – nu som då. I arkeologiska sammanhang lämnar metallhantverket ofta distinkta spår som, om de analyseras, ger värdefull kunskap om hantverkets många processer. Genom arkeometallurgin får vi ny kunskap om produktionsinriktning, teknologi, samhällsekonomi och kontaktnät, men också om hantverkaren som aktör.

Det historiska hantverkets lämningar präglas av en påtagligt mänsklig närvaro. Allt arbete utfördes av hantverkare enligt bestämda procedurer. I smedjan rörde sig järnsmeden mellan ässjan och städet. Efter hand bildades en försänkning i smedjans jordgolv, som passande nog fick namnet fotspåret. Metallhantverkets arkeologiska spår är inte bara synliga, utan även mänskliga.

Arkeometallurgin studerar metallhantverkets lämningar och spår – råämnen, avfallsprodukter, verktyg och produktion – från bronsålder till nyare tid. Kunskaper i ämnet används för att identifiera och tolka metallhantverkets lämningar i fält, men även i efterarbetet genom registrering eller specialregistrering av fyndmaterial. Genom att studera metallhantverkets lämningar kan äldre teknologier rekonstrueras. Ämnet är tvärvetenskapligt och naturvetenskapliga analyser integreras ofta i arbetet.

Kontakt

Eva Hjärthner-Holdar Mia Englund
Arkeometallurg Arkeolog
010-480 80 32 010-480 80 52

Dela sidan på