Kalmar slottKalmar slott Foto: Arkeologerna (CC BY)

Borgar, slott och befästningar

Borgar, slott och befästningar utgör viktiga historiska minnesmärken. Flera är unika kulturarvsmonument som manifesterar medeltidens, vasatidens och stormaktstidens anda och materiella kultur. En del av dessa anläggningar används fortfarande, om än med förändrade funktioner, medan andra är övergivna och ödelagda. De minner dock alla om maktens landskap som en gång i tiden omfattade allt och alla.

Borgarnas fortifikatoriska betydelser var naturligtvis oerhört viktiga i sin samtid. Men borgarna hade långt vidare uppgifter. Lokaliseringen valdes ofta för övervakning och kontroll eller utövandet av fiskala aktiviteter. Borgarna har även varit representativa bostäder, mötes- och förhandlingsplatser, administrationscentra samt inte minst platser med starka symbolvärden. I borgarna, slotten och befästningarna avspeglas hur den nordeuropeiska aristokratin organiserade både sina liv, sitt närområde och det omgivande landskapet.

För att på bästa sätt förstå dessa anläggningar krävs en historisk-arkeologisk metod som sätter in miljöerna, de materiella lämningarna och de bevarade skriftliga källorna i ett vidare landskapssammanhang och ett långtidsperspektiv. Genom denna typ av studier är det möjligt att, utifrån de studerade borgmiljöerna, berätta om tidigare generationers politiska och ekonomiska ambitioner, vardagsliv och livsvillkor.

Genom att pröva nya teorier och perspektiv är det också möjligt att nå nya tolkningar och slutsatser. Detsamma gäller valet av metod där en kombination av arkivstudier, georadar, byggnadsarkeologi och arkeologiska utgrävningar vanligen resulterar i helt ny historisk information. Slutresultatet är ett kunskapsunderlag som ibland ifrågasätter gamla sanningar eller åtminstone nyanserar och modifierar dem.

Kontakt

Magnus Stibéus Johan Anund
Arkeolog Regionchef
010-480 81 66 010-480 80 61

Dela sidan på