Falu gruvaFalu gruvaFoto: Arkeologerna (CC BY)

Gruv- och industriarkeologi

Historiska gruv- och industrimiljöer vittnar om människans ambitioner att på olika sätt använda sig av sina naturresurser. Det rörde sig i regel om omfattande investeringar som skapade mycket särpräglade verksamhetsmiljöer. Genom tvärvetenskapliga studier av gruvor och industrilämningar får vi kunskap om livet i och kring dessa miljöer, om äldre tiders processer, arbete och boende.

Metallproduktionen har sedan länge varit, och är ännu, en av Sveriges viktigaste näringar. Den består av en lång processkedja och omfattar allt från brytning av malm, framställning av metall till produktion av föremål. Numera finns många bevis för att brytning av bergmalm och produktion av metaller varit storskalig i Sverige redan under tidig medeltid.

Det vi ser ovan jord av dessa lämningar – skrotstensvarp, slaggvarp, hyttlämningar och andra industriella anläggningar – utgör de yngsta händelserna. Under dessa, och i gruvorna, döljer sig flera olika verksamheter, som brytteknik, processanläggningar och bostäder. Här finns kunskap att hämta som är av stort vikt för vår förståelse av äldre tiders processer och livsvillkor.

Kontakt

Eva Hjärthner-Holdar
Arkeometallurg
010-480 80 32

 

 

Dela sidan på