Ottenby, ÖlandOttenby, ÖlandFoto: Per Lagerås (CC BY)

Klimathistoria

Klimatet och hur det påverkar samhället är en dagsaktuell fråga, inte minst genom växthuseffekten och hotet om dramatiska klimatförändringar framöver. Även om situationen nu framstår som extra kritisk, så har människan alltid varit beroende av klimatet.

I tidigare samhällen levde de flesta direkt på vad jorden gav. Klimatet var avgörande för vilka grödor som kunde odlas och hur jordbruket var organiserat. Jordbruket hade ofta små marginaler, och missväxt – på våra breddgrader ofta till följd av kalla och nederbördsrika somrar – kunde få ödesdigra konsekvenser. Även i jägar-samlarsamhällen påverkade klimatet möjligheterna till jakt och fiske och till växtinsamling.

Genom arkeologiska undersökningar i kombination med miljöhistoriska analyser kan vi undersöka hur samhälle och klimat har förändrats under olika perioder, och vi kan diskutera eventuella orsakssammanhang mellan dessa förändringar. Såväl kortsiktiga, dramatiska väderhändelser som mer långsiktiga trender i klimatet kan ha haft stor betydelse för samhällsutvecklingen. Att studera detta förhållande är viktigt inte bara för arkeologin. Det ger också en historisk bakgrund till dagens klimatdebatt och de problem vi står inför.

Kontakt

Per Lagerås
Paleoekolog
010-480 82 51

Dela sidan på