LandskapLandskap Foto: Arkeologerna (CC BY)

Landskapsarkeologi

Landskapet är, och har alltid varit, mänsklighetens spelfält. Det är det geografiska rum där allt och alla agerar. Genom landskapsarkeologin väljer vi att studera större landskapsavsnitt i ett långt tidsperspektiv, och får därigenom kunskap om människan som handlande och tänkande varelse i olika historiska sammanhang. Detta ger nya perspektiv som kan bidra till ökad hållbarhet i dagens samhälle.

För landskapsarkeologin står utvecklingen från land till landskap i särskild fokus. Landskapet, eller kulturlandskapet som det ibland kallas, har nämligen kommit att gestaltas och formas genom en kumulativ förändringsprocess, som styrts av människors vardagshandlingar, strategiska val och varierade referensramar. Denna process är möjlig att studera, i både tid och rum.

Den metodiska grunden för landskapsarkeologin är ett uttalat tvärvetenskapligt arbetssätt med anpassade metoder. Resultat från arkeologiska utgrävningar analyseras och jämförs med historiska kartor och skriftliga källor, och kompletteras med exempelvis analyser av pollen, växtmakrofossiler och vedarter. Målet är att studera alla möjliga aspekter av landskapets komplexitet och föränderlighet genom tiderna.

Landskapsarkeologiska undersökningar, vars kunskap leder till ökad medvetenhet om landskapens värde, kan även ses som aktiva insatser för att uppfylla den europeiska landskapskonventionen. Dess mål är att främja skydd, förvaltning och planering av landskap, och syftar till att skapa en rikare livsmiljö där alla kan delta i utformningen. Dåtidens handlingar har utformat ett landskap som kan användas som resurs för framtiden. Det rör sig kort sagt om hållbar utveckling – både i dåtid och nutid.

Kontakt

Maria Petersson Mats Anglert
Arkeolog Arkeolog
010-480 81 64 010-480 82 35

Dela sidan på