Slagfältsarkeologi, Mästerby, GotlandSlagfältsarkeologi, Mästerby, Gotland Foto: Arkeologerna (CC BY)

Slagfältsarkeologi

Historien är fylld av krig och konflikter där slagfälten utgjort blodiga spelfält. Runt om i landet finns mängder av platser där olika typer av stridshandlingar ägt rum, och där människor mist sina liv. Genom slagfältsarkeologin kan dessa platser inventeras och studeras. Resultaten vittnar ofta om gastkramande och dramatiska händelser i våra förfäders liv.

Krig och konflikter har inte bara påverkat samhällsutvecklingen, utan även den enskilda individen. På några få timmar avgjorde fältslagen den enskilda människans nationella, ekonomiska, religiösa och språkliga tillhörighet, för att inte tala om den enskilda familjens tragedier.

Det är ett känt faktum att vinnaren skriver historien. De skriftliga källornas berättelser om de historiska krigshandlingarna är därför ofta partiska och tendentiösa. Slagfältsarkeologin, som utgår från studier av kartor och terräng, systematisk metalldetektering och GIS-bearbetning, låter istället det arkeologiska källmaterialet tala. Slagfältsfynden består främst av projektiler, vapen och rustningsdetaljer, men också av personliga ägodelar. Analysen av den slagfältsarkeologiska informationen resulterar i en underbyggd rekonstruktion av de historiska händelserna och präglas av ett tydligt underifrånperspektiv.

Kontakt

Maria Lingström Kennet Stark
Arkeolog Arkeolog
010-480 80 50 010-480 80 16

Dela sidan på