Makrofossilprov i kruka.Makrofossilprov i kruka.Foto: Karin Lindeblad(CC BY-SA)

Artiklar om trädgårdsarkeologi

Länkar till tidskriftsartiklar och publikationer om trädgårdsarkeologi.

Från trädgård till grav: Växterna i biskop Peder Winstrups kista, särtryck ur Ale 2016:4, Lunds Universitet 350 år.

Källor till trädgårdsodlingens historia är fyra tvärvetenskapliga seminarier 2010–2013 arrangerade av Nordiskt nätverk för trädgårdens arkeologi och arkeobotanik (NTAA). Över 300 sidor trädgårdsodlingshistoria av 29 författare!

Den gröna staden är en artikel publicerad i boken Nya stadsarkeologiska horisonter. Texten är skriven av Karin Lindeblad.

Det blommande apoteket är en artikel publicerad i boken Slaktarens kaj, apotekarens trädgård och fällberedarens gård. Jens Heimdahl har skrivit texten.

Städernas gröna rum är en populärvetenskaplig artikel, författad av Annika Norström, som har publicerats i tidskriften Arkeologi i Östergötland. I artikeln berättar Annika om de nyupptäckta trädgårdsodlingarna i de äldre svenska städerna.

Stadsbornas odlingar är publicerad i boken Borgare, bröder och bönder – arkeologiska perspektiv på Skänninges äldre historia och behandlar de medeltida stadsträdgårdarna och stadsjordarna Skänninge. Sofia Lindberg och Karin Lindeblad har skrivit artikeln.

Lavendel, hjärtstilla och svarta vinbär – om medeltida klosterträdgårdar i Östergötland handlar om de medeltida klostrens trädgårdsodlingar. Artikeln har publicerats i boken Fokus Vreta kloster – 17 nya rön om Sveriges äldsta kloster. Karin Lindeblad har skrivit artikeln.

The Cultivated Town – Another Perspective on Urban History är en artikel som behandlar svensk trädgårdsarkeologi. Den publicerades på nätet i samband med European Association for Urban History konferens i Prag 2012. Jens Heimdahl och Karin Lindeblad har skrivit texten.

Bolmörtens roll i magi och medicin under den svenska förhistorien och medeltiden är en artikel som publicerats i tidksriften Fornvännen. I artikeln diskuterar arkeobotaniker Jens Heimdahl bolmörtens introduktion och användningsområden i Sverige.

Barbariska trädgårdsmästare är en artikel som publicerats i tidskriften Fornvännen. I artikeln diskuterar arkeobotaniker Jens Heimdahl när olika trädgårdsväxter introducerades i Skandinavien.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela sidan på