Blommande bolmört.Blommande bolmört.Foto: Jens Heimdahl (CC BY)

Rapporter med trädgårdsarkeologi

Länkar till rapporter som på något sätt handlar om trädgårdsarkeologi. De flesta rapporterna ligger i Samla (Riksantikvarieämbetets digitala arkiv). Tipsa gärna om det är någon vi glömt.

Terrasseringar och odling i stadens utkant (Östergötland, Norrköpings kommun, Sankt Johannes socken, Kvarteret Klockan 1, RAÄ 96, arkeologisk undersökning, Rapport 2015:69, Katarina Sköld, SHMM, Arkeologiska uppdragsverksamheten).

Johannebergs landeri, Göteborg. Med rapport för georadarundersökning och teknisk rapport av miljöprover (Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg stad och socken, Lorensberg 22:1 och 706:4, arkeologisk förundersökning, UV Rapport 2014:98, Pia Svensson, Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten).

Arkeologisk förundersökning i Sturefors slottsträdgård (Östergötland, Linköpings kommun, Vist socken, Sturefors 1:4, RAÄ 123, UV Rapport 2014:80, Karin Lindeblad, Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten).

Johannebergs landeris park och trädgårdsanläggning (Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad och socken, Lorensberg 22:1 och 706:41, arkeologisk utredning, UV Rapport 2014:73, Carina Bramstång Plura, Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten).

Trädgårdsarkeologi i kv Lyckan [Norrköping] (Östergötland, Norrköpings stad och kommun, kv Lyckan, RAÄ 96, UV Rapport 2012:180, Annika Nordström och Jens Heimdahl med bidrag av Britt Ajneborn, Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten).

Bebyggelse och köksträdgårdar i 1600- och 1700-talets Norrköping (RAÄ 96, kv Spinnrocken, Norrköpings stad och kommun, Östergötlands län, arkeologisk förundersökning, UV Öst Rapport 2010:29, Sofia Lindberg och Karin Lindeblad, Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten).

Ground penetrating radar survey for archaeological prospection at Mälsåker slott 2006 (Survey report 2006, Immo Trinks)

Dela sidan på