Trädgårdsarkeologi

Antal kommentarer: 0

Sedan 2014 erbjuder Arkeologerna tjänsten trädgårdsarkeologi och har en särskild sida med information om tjänstens innehåll och länkar till litteratur i ämnet. Där finns också länkar till trädgårdsarkeologiska projekt som Arkeologerna utför eller deltar i på olika sätt.

Våren 2014 undersökte Arkeologerna (då Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska uppdragsverksamheten) till exempel en trädgårdsanläggning i anslutning till två byggnader från 1600- och 1700-tal i kvarteret Riddaren på Östermalm i Stockholm. En sida om undersökningen under Aktuella projekt finns nu länkad från sidan om tjänsten Trädgårdsarkeologi; titta gärna in där ibland och se om det har tillkommit något nytt projekt med trädgårdsfrågor.

Översikt över kvarteret Riddaren.Översikt över kvarteret Riddaren.Foto: Karin Lindeblad, RAÄ UV (CC BY)

 

Dela sidan på

Lämna en kommentar