Vattensållning i Motala 2012Vattensållning i Motala 2012.Foto: UV Öst (CC BY)

Uppdrag

Här presenteras ett urval av de uppdrag som vi arbetar eller arbetat med under åren. Det kan handla om allt från arkeologiska förundersökningar och undersökningar till prospektering eller specialiserad arkeologi.

Vi har arbetat med arkeologiska utredningar, förundersökningar och undersökningar sedan slutet av 1950-talet.

Under senare år har nya nischer inom området kommit till, till exempel byggnadsarkeologi och icke-förstörande prospekteringsundersökningar.

Under Aktuella uppdrag finns projekt som startar eller fortsätter presentation av sitt arbete i fält eller inomhus under året.

Under Arkiv uppdrag finns länkar till uppdrag som utfördes under tiden vi hörde till Riksantikvarieämbetet.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Gävle.

Dela sidan på