Övraby 2013, gravurnor med lock fingrävs.Övraby 2013, gravurnor med lockFoto: Gisela Ängeby (CC BY)

Aktuella uppdrag

Här presenteras ett urval av de uppdrag som vi arbetar eller arbetat med under året, i fält eller inomhus. Det kan handla om allt från arkeologiska förundersökningar och undersökningar till prospektering eller specialiserad arkeologi.

Kartor ur allmänt kartmaterial, © Lantmäteriet Gävle.

Dela sidan på