Undersökningsområdet är beläget på norra sidan av Motala ström,. Norra kajen ligger i området på andra sidan Hamnbron. I bildens vänsterkant skymtar den gamla Tullkammaren.Undersökningsområdet är beläget på norra sidan av Motala ström,. Norra kajen ligger i området på andra sidan Hamnbron. I bildens vänsterkant skymtar den gamla Tullkammaren.Foto: Arkeologerna (CC BY)

Arkeologi på Skeppsholmen – Inre hamnen i Norrköping

I början av september 2016 börjar vi arkeologiska undersökningar i Inre hamnen i Norrköping, mellan Saltängsgatan och Norra kajen. Området på norra sidan av Motala ström ska omvandlas från hamn och industriområde till bostadsbebyggelse.

Laglig graffiti i Norrköpings hamn. Väggarna kommer att flyttas i samband med exploateringen.Laglig graffiti i Norrköpings hamn. Väggarna kommer att flyttas i samband med exploateringen.Foto: Arkeologerna (CC BY)

På 1600- och 1700-talen var området en vattenomfluten ö som då kallades Skeppsholmen. Tidigare har här funnits arbetsplatser av skiftande karaktär och ett kvinnofängelse:

  • Kronan hade ett spritbränneri här som anlades år 1779.
  • På 1700-talet fanns fängelset , Spinnhuset, här och bredvid det odlades tobak i stor skala i en ”Tobaksplantage”.
  • Skeppsvarv och hamn åtminstone sedan slutet av 1500-talet.

Kartan visar de tre tematiska områden som vi har valt att dela in undersökningsområdet i. Mellan varvet och Kronobränneriet samt norr om tobaksplantagen har det funnits gator. Utanför undersökningsområdet i nordväst låg Spinnhuset.Kartan visar de tre tematiska områden som vi har valt att dela in undersökningsområdet i. Mellan varvet och Kronobränneriet samt norr om tobaksplantagen har det funnits gator. Utanför undersökningsområdet i nordväst låg Spinnhuset.

Detalj ut karta från år 1695 (LSA D75-1:5). Undersökningsområdet kallas Skeppsholmen.Detalj ut karta från år 1695 (LSA D75-1:5). Undersökningsområdet kallas Skeppsholmen.

Johannisborgs slott, påbörjat år 1613, sett från nordost med staden i bakgrunden. Utgrävningarna görs vid det markerade området. Kopparstick färdigställdes år 1706 av Jan van den Aveele, tryckt i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna. Kartan visar en idealbild av staden och återger inte en fullständig verklighet.Johannisborgs slott, påbörjat år 1613, sett från nordost med staden i bakgrunden. Utgrävningarna görs vid det markerade området. Kopparstick färdigställdes år 1706 av Jan van den Aveele, tryckt i Erik Dahlbergs Suecia Antiqua et Hodierna. Kartan visar en idealbild av staden och återger inte en fullständig verklighet.

Följ oss på Facebook. Här får du information om kommande visningar och föreläsningar.

Undersökningarna görs i samverkan med Stiftelsen Kulturmiljövård och i samarbete med bl a Statens sjöhistoriska museer och Traditionsbärarna.

Kontaktpersoner

Magnus Stibéus 010-480 81 66
Karin Lindeblad 010-480 81 55

 

Dela sidan på