Arkeologi vid Motala ström

Arkeologerna har undersökt lämningarna efter en boplats från äldre stenålder (mesolitikum) söder och norr om strömmen i Motala. Fältarabetet har skett i två etapper mellan åren 1999–2013. Arbetet fortsätter under 2014–2017 med analyser och rapportarbete för den senare etappen.

Så har kan det ha sett i Motala under stenålder.Rekonstruktionsteckning av miljön kring stenålderslokalerna vid Vätterns utlopp i Motala Ström för 7000-8000 år sedan, vy mot sydväst. På Motala Ströms södra strand (till vänster i bild) ligger boplatsen och gravplatsen Strandvägen.Illustration: Niklas Johansson (Alla rättigheter förbehålles)

Lämningarna är mellan 6000 och 8000 år gamla och en del av ett större boplatskomplex som finns på båda sidorna om Motala ström. På platsen finns också spår efter en medeltida gård, 1200–1300-tal, där det bedrivits omfattande flermetallsmide.

Utgrävningarna har genomförts till följd av Trafikverkets utbyggnad till dubbelspår mellan Mjölby och Motala. Exploateringen har inneburit nya järnvägsbroar över strömmen och Göta kanal. I samband med projekteringen för dessa upptäcktes boplatsen från äldre stenåldern.

Under åren 2000 till 2003 undersöktes delar av lämningen söder om strömmen. Åren 2008–2013 återupptogs undersökningarna då Trafikverket inför brobygget behövde utvidga sina arbetsområden.

Rapportarbete

Det arkeologiska arbetet har nu gått in i nästa fas vilket innebär analyser av fyndmaterial samt rapportarbete. Under 2016 planeras publiceringen av en rapport för den norra undersökningsytan, Verkstadsvägen. För den södra ytan, Strandvägen,, planeras en rapport om de yngre tidsperioderna under 2016 och för lämningarna från äldre stenålder under 2017. På den här webbplatsen kommer det att finnas länkar till rapporterna.

Blogg, Facebook, YouTube och Poddcast

Vill du följa och kommentera arbetet så besök oss på Arkeologi vid Motala ström, blogg, Arkeologi vid Motala ström, Facebook eller titta på de filmer som vi har lagt upp på Arkeologiuvfilm, YouTube. År 2013 producerades nio poddradioavsnitt direkt från fältarbetet.

På den här webbplatsen hittar du bakgrundsinformation till undersökningen. Vill du följa och kommentera fältarbetet så besök oss på Arkeologi vid Motala ström, blogg, Arkeologi vid Motala ström, Facebook eller titta på de filmer som vi har lagt upp på Arkeologi vid Motala ström, YouTube.

Se även

Stiftelsen Kulturmiljövårds hemsida om arkeologiska undersökningar norr om Göta kanal.
Motala kommuns hemsida

Dela sidan på