Geometrisk karta från 1637 över området vid Motala ström.Geometrisk karta från 1637 över området vid Motala ström.Foto: UV Öst (CC BY)

Kartor

Orienteringskartor och historiska kartor

Allmänt kartmaterial är godkänt från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2009-04-16. Dnr 601-2009/1174.

Strandlinjen för 9000 år sedan

För ungefär 9000 år sedan var Östersjön en insjö med sött vatten. Strandlinjen låg då cirka 75 meter över dagens havsnivå. Stora delar av östra Östergötland var täckt av den så kallade Ancylussjön. Motala är markerat med en orange prick i kartbilden här nedanför.

9000 years ago the Baltic Sea was a fresh water lake. The shoreline was then about 75 meters above current sea level. Large parts of eastern Östergötland was covered by the lake Ancylus. Motala is marked with an orange dot in the map below.

Strandlinjen, 75 meter över nuvarande, för 9000 år sedan. Motala är markerat med en orange prick. Utsnitt ur Gröna kartan, blad 8F NV.Strandlinjen, 75 meter över nuvarande, för 9000 år sedan. Utsnitt ur Gröna kartan blad 8F NV.Foto: Lantmäteriet (Alla rättigheter förbehålles)

Utgrävningarnas läge i Motala

Motala med platsen för utgrävningarna markerad med en orange prick.

Motala, the excavation site is marked with an orange dot. Utsnitt ur Fastighetskartan, blad 8F 8b. Godkänd från sekretessynpunkt för spridning. Lantmäteriverket 2009-04-16. Dnr 601-2009/1174

Motala markerat på utsnitt ur Fastighetskartan, blad 8F 8b.Motala markerat på utsnitt ur Fastighetskartan, blad 8F 8b. Foto: Lantmäteriet (Alla rättigheter förbehålles)

Motala norra by på historisk karta från 1712

Karta från 1712 som visar läget för Motala norra by längs med Strömmen. Här syns också den väg som återfunnits vid utgrävningarna. Undersökningsområdet är här markerat med två smala blå streck.

Map from 1712. The map shows the location of The Motala northern village along the river side. This picture also shows the road that we have found during the excavations. The excavation site is marked with two blue lines.

Motala norra by på utsnitt ur Historiska kartan D71-49:1-2 från 1712.Motala norra by syns på utsnitt ur en historisk karta från 1712.Foto: Lantmäteriet (CC BY)

Motala södra by på geometrisk karta från 1637

Geometrisk karta från 1637 som visar läget för Motala södra by och den tidigare kungsgården söder om bron över strömmen. Undersökningsområdet vid Strandvägen 1 är markerat med en orange prick.

The map, dated 1637, show the location of the Motala southern village. The excavation site is marked with an orange dot.

Motala södra by på utsnitt ur geometrisk karta från 1637,Motala södra by på utsnitt ur geometrisk karta från 1637.Foto: Lantmäteriet (CC BY)

Dela sidan på