Arkeologisk litteratur i en bokhylla.Arkeologisk litteratur i en bokhylla.Foto: UV Öst(CC BY)

Lästips

Vill du läsa mer om platsen i Motala, om äldre stenålder och medeltid? Nedan har vi listat texter vilka har skrivits som en del av det arkeologiska projektet.

Populärvetenskap

von Arbin, Staffan. 2015. Fast fiske – en riktig gammal historia. Arkeologi i Östergötland 2015.

Carlsson, Tom 2001. Mesolitiska möten – Motala 7000 år. Flodin, Lena & Modig, Agneta (red.) Möten med forntiden. Riksantikvarieämbetet Stockholm.

Carlsson, Tom (red.) 2001. Motalas historiska sidor 1. Sommarbilaga till Motala Tidning.

Carlsson, Tom (red.) 2003. Motalas historiska sidor 2. Sommarbilaga till Motala Tidning.

Carlsson, Tom (red.) 2004. Mötesplats Motala – de första 8000 åren. Riksantikvarieämbetet.

Carlsson, Tom 2010. 7000 år i Motala. Arkeologi i Östergötand 2010. Riksantikvarieämbetet och Östergötlands museum.

Carlsson, Tom; Gruber, Göran; Molin, Fredrik 2000. Motala – mesolitiska möten. Populär Arkeologi nr 1. 2000.

Carlsson, Tom & Rolöf, Magnus 2003. Stenålder vid strömmen – stensmeder, fiskare och bensnidare från Motala. Populär Arkeologi nr 3. 2003.

Engström, Mats & Gruber, Göran 2012. Plötsligt händer det! Sensationellt stenåldersfynd – så känns det i maggropen. Arkeologi i Östergötland 2012. Riksantikvarieämbetet och Östergötlands museum.

Gruber, Göran 2001. Motala – möten vid Strömmen, möten mellan människor. Motalabygd 2001, Årsskrift för Motala musei- och hembygdsförening. Motala.

Gruber, Göran 2011. Va´då stenålder? Arkeologi i Östergötland 2011. Riksantikvarieämbetet och Östergötlands museum.

Gruber, Göran 2014. Motala tur och retur – de arkeologiska undersökningarna av en stenåldersplats i korta drag… Motalabygd 2014. Årsskrift för Motala musei- och hembygdsförening. Motala.

Gruber, Göran 2014. Motalas nyupptäckta forntid i världsklass – vad händer nu? Arkeologi i Östergötland 2014.

Gruber, Göran & Gummesson, Sara 2013. Stenålder – hudnära. På jakt efter forntidens känsel, lukt och smak. Arkeologi i Östergötland 2013.

Gruber, Göran; Hallgren, Fredrik & Arnberg, Anna 2010. En värld vid strömmande vatten, mer stenålder i Motala. Populär Arkeologi nr 3. 2010.

Gummesson, Sara 2012. Häftiga hajtänder – populärt samlarobjekt redan under stenåldern i Östergötland. Arkeologi i Östergötland nr 3. Riksantikvarieämbetet och Östergötlands museum.

Hallgren, Fredrik & Fornander, Elin 2014. Huvudet på skaft. Märkliga ritualer i Motala för 8000 år sedan. Arkeologi i Östergötland 2014.

Karlsson, Mats 2014. Unika fynd i Motala: Stenålderspusslet växer. Forskning & Framsteg Nr 1 2014.

Molin, Fredrik 2013. Omsorg om de döda. Arkeologi i Östergötland 2013.

Petersson, Maria 2013. Krossa, bränna, förstöra för att behaga gudarna. Arkeologi i Östergötland 2013.

Svensson, Andreas 2012. Exklusivt smide på landsbygden – Mästerliga medeltida hantverk vid Motala ström. Arkeologi i Östergötland 2012. Riksantikvarieämbetet och Östergötlands museum.

Westermark, Ann 2013. Jakob och hans smedja. Arkeologi i Östergötland 2013.

Westermark, Ann & Axelsson-Karlqvist, Jimmy 2011. Människobenen vid Motala ström. Populär Arkeologi nr 2. 2011.

Fynddemonstration och vinterarbete.Fynddemonstration och vinterarbete.Foto: UV Öst (CC BY)

Rapporter

Rapporter och Daffar (Dokumentation av fältarbetsfasen) hittar du som pdf:er i Samla (Riksantikvarieämbetets öppna arkiv).

Carlsson, Tom 2004. Arkeologisk slutundersökning. Mesolitikum och yngre järnålder på Strandvägen 1. Riksantikvarieämbetet. UV Öst, Dokumentation av fältarbetsfasen 2004:2

Andersson, Joakim, Aronsson, Peter & Petersson, Bodil 2005. Uppdragsarkeologins publika sida – Slättbygdsprojektet. UV Öst Rapport 2005:52.

Vetenskapliga artiklar

Andersson, Helena & Carlsson, Tom 2005. Ristat i rader – två mesolitiska föremål funna i Motala. Fornvännen 2005:1. Stockholm.

Carlsson, Tom 2003. Expressing identities – Contact as a social strategy during the Mesolithic. I Samuelsson, Cristoffer & Ytterberg, Niklas (red.) Uniting sea. Occasional Papers In Archaeology. Uppsala University.

Carlsson, Tom 2003. Strandvägen 1 i Motala – 8000 av historia på några kvadratmeter. Marinarkeologisk tidskrift, 2003:3.

Carlsson, Tom 2003. Mesolithic relations. Bergstol, Jostein (red.) Scandinavian archaeological practice – in theory. Proceeding from the 6th Nordic TAG. Oslo.

Carlsson, Tom 2007. Axe production and axe relations. Hårdh, Birgitta, Jennbert Kristina & Olausson, Deborah (red.) On the Road – Studies in honour of Lars Larsson. Acta archaeologica Lundensia in 4° No 26. Lund.

Carlsson, Tom 2008. Where the river bends – Under the boughs of trees. Acta Archaeologica Lundensia Series Altera in 8°, No 55.

Carlsson, Tom 2008. ”Man the fisher” – Senmesolitiskt fiske i Motala ström. Goldhahn, Joakim (red.). Gropar & monument – En vänbok till Dag Widholm. Kalmar Studies in Archaeology IV.

Carlsson, Tom 2009. Two Houses and 186 000 artefacts. Spatial organization at the late Mesolithic site of Strandvägen, Sweden. McCartan, Sinéad B., Warren, Graeme & Woodman, Peter. Mesolithic Horizons Vol 1. MESO2005. Belfast.

Carlsson, Tom, Gruber, Göran, Molin, Fredrik & Wikell, Roger 2003. Between flint and quartz. Larsson, Lars, Kindgren, Hans, Åkerlund, Agneta, Knutsson, Kjel & Loeffler, David. (red.). Mesolithic on the Move. Papers presented at the Sixth International Conference on The Mesolithic in Europe. Oxford.

David, Eva, Mc Cartan, Sinéad B, Molin, Fredrik & Woodman, Peter (In print) ‘Fishing’ Mesolithic settlement-subsistence systems using notions of economy of debitage and raw material toward production of bone points, I Bicho Nuno (red.), Muge 150th 150th anniversary of the discovery of the Mesolithic Shellmiddens. Portugal. Universidade do Algarve, 21–23 March 2013.

Engström, Mats & Gruber, Göran 2011. ”But How Do You Go About It?”. Current Swedish Archaeology, Vol 19 2011. The Swedish Archaeological Society.

Gruber, Göran (red.) 2005. Identities in Transition – Mesolithic strategies in the Swedish province of Östergötland. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, Skrifter 64.

Gummesson, Sara & Molin, Fredrik (In press). The Mesolithic Cemetery at Strandvägen, Motala, in eastern central Sweden, I Grünberg J. M. (red.), Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities. Landesmuseum für Vorgeschichte Halle (Saale) 18. – 21 September 2013. Halle (Saale).

Hagberg, Linus & Westermark, Ann. 2015. Material culture and Mesolithic actions in space. Results of the spatial analysis of the Verkstadsvägen site in Motala. I Bicho Nuno, Detry Cleia, Price Douglas T. och Cunha Eugénia (red) Muge150th, The 150th Anniversary of the Discovery of Mesolithic Shellmiddens — Volume 2. Cambridge Scholars Publishing.

Hedvall, Rikard & Lindeblad, Karin 2007. Det medeltida Östergötland. En arkeologisk guidebok. Historiska Media, Lund.

Lindeblad, Karin 2002. In the Shadow of the Towns. Hedvall, Rikard (red). Urban diversity. Archaeology in the Swedish Province of Östergötland. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska undersökningar, Skrifter 45.

Lindeblad, Karin 2001. Motala – en medeltida centralort? Andrén, Anders. m fl. (red) Från stad till land. En medeltidsarkeologisk resa tillägnad Hans Andersson. Lund Studies in Medieval Archaeology 29. Lund.

Molin, Fredrik, Gruber, Göran & Hagberg, Linus 2014. Motala – a North European Focal Point? I Tallavaara Miikka & Riede Felix (red), Lateglacial and postglacial Pioneers in northern Europe’, BAR International Series 2599.

Molin, Fredrik & Gummesson, Sara (In press). At the Water’s Edge: Leisters, Ritual Depositions and Cosmology along the Shore of Motala Ström in Eastern Middle Sweden, I Arias P. (red.), MESO 2010. Proceedings of the Eighth Conference of the Mesolithic in Europe, Santander, Spain 14–18 September 2010. Santander.

Avhandlingar

Carlsson, Tom 2007. Mesolitiska möten – Strandvägen, en senmesolitisk boplats vid Motala ström. Acta Archaeologica Lundensia Series Altera in 8°, No 54.

Lindeblad, Karin 2008. Landskap och urbanisering – Östergötland ur ett centralortsperspektiv, 700-1550. Riksantikvarieämbetet, Arkeologiska Undersökningar, Skrifter 74/Lund Studies in Historical Archaeology 10.

Andersson, Joakim 2008. Skilda världar – Samtida föreställningar om kulturarvsplatser. Linköping Studies in Arts and Science No. 453. Linköpings universitet.

Dela sidan på