Fältrapport från Bona

Nu är vi inne på vår andra vecka av undersökningarna vid Bona i Bredestad utanför Aneby och det fina sensommarvädret har ersatts av regn. Det vi undersöker är bland annat en stensättning belägen på en höjd alldeles öster om väg 32 mellan Eksjö och Tranås.

Kantkedja av stora klumpstenar

Stensättningen (RAÄ 53) är stor, 13×8 meter, men väldigt flack. Den ligger på berg i dagen och består därför till stor del av endast ett lager packning. Runt stensättningen finns en kantkedja av stora klumpstenar. Kantkedjan är mest markant i gravens södra och östra del, den norra och västra sidan verkar skadad, och där är kantkedjan svårare att se, det fattas stenar och en del har rasat ner i sluttningen.

Stensättningen RAÄ 53 vid Aneby, Bona.Stensättningen RAÄ 53 vid Aneby, Bona.Foto: UV Öst (CC BY)

Tre scenarier

Vi håller nu som bäst på och undersöker stensättningen, det gör vi mestadels för hand. En profil har lagts tvärs över graven och alla stenar plockas först bort i den södra delen. Än så länge har vi inte hittat några fynd men vi ser att det finns inre konstruktioner där det möjligen kan finnas gravgömmor. Vi arbetar efter tre möjliga scenarier.

Det mest troliga är att vi kommer att hitta brända ben av människa men även av djur. Det kan finnas urnor med ben eller bengropar men även lager där de brända benen är spridda direkt på marken. Det skulle också kunna vara en skelettgrav, även om det är minst troligt eftersom graven är anlagd direkt på berg. Det tredje och kanske tråkigaste scenariot är att graven faktiskt är helt tom på ben eller föremål. Om det skulle visa sig vara så ska man kanske istället se stensättningen som en markör i landskapet.

En rituell handling är det i vilket fall, graven är nogsamt placerad högt i omgivningarna och man har samlat och lagt ihop alla dessa stenar och bundit samman dem med en kantkedja. Eftersom vi ännu inte hittat något daterbart material vet vi inte hur gammal graven är, men vår tolkning än så länge är att den troligen anlades runt Kristi födelse.

Ortofoto av stensättningen vid Aneby, Bona.Ortofoto av stensättningen vid Aneby, Bona.Foto: UV Öst (CC BY)

En gång väl synlig

Stensättningen har en gång varit väl synlig för alla som vistades i trakten. Idag lever den dock ett liv i skymundan väl inbäddad av stora granar, det är nog inte många som kör förbi på den livligt trafikerade vägen nedanför som vet att den finns där.

Britt Ajneborn

Kontakt

Marita Sjölin, projektledare
010-480 81 57

 

Dela sidan på