Torbjörn Brorsson plockar upp ett keramikkärl från arbetsgropen intill den tidigneolitiska ugnen.Torbjörn Brorsson plockar upp ett keramikkärl från arbetsgropen intill den tidigneolitiska ugnen.Foto: Magnus Andersson (CC BY)

ESS, Lund

En arkeologisk slutundersökning pågår på ESS-området utanför Lund mellan den 5 augusti och 15 november. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Riksantikvarieämbetet, Sydsvensk arkeologi, Kalmar läns museum och Kulturmiljö Halland.

I samband med undersökningarna kommer vi att kunna erbjuda öppna visningar, höstlovsaktiviteter och en föreläsningsserie. Mer information kring visningarna kommer inom kort.

Närbild på keramikskärva från stenåldern.6000 år gammal keramik som vi hittade i våras på ESS-området.Foto: UV (CC BY)

European Spallation Source

ESS är förkortning av ”European Spallation Source” och är en gigantisk forskningsanläggning som ska byggas på en tomt som är 75 hektar stor. På drygt 40 hektar (motsvarar 80 fotbollsplaner) hittade vi i våras fornlämningar i form av stolphål, gropar, härdar, keramik, flintredskap och ben. Nu ska vi bana av matjorden på nästan tre hektar för att närmare undersöka vad som finns här. Vi ska gräva för hand i ungefär 200 av de anläggningar vi hittar.

Dela sidan på