Omkring 2000 år gammal grav med gravgåvor i form av två keramikkärl.Omkring 2000 år gammal grav med gravgåvor i form av två keramikkärl. Foto: Anna Lagergren (CC BY)

Förundersökning, ESS

Den arkeologiska förundersökningen av ESS-området är avslutad. Förväntningarna på fornlämningarna infriades med råge med både gravar och boplatser från sten- och bronsålder.

Inom området finns två boplatser med spår av hus och med ytor där man arbetat med ugnar av något slag. Boplatserna har antagligen inte funnits samtidigt, men båda är 2000–2500 år gamla.

Vi undersökte också två gravar från ungefär samma tidsperiod. Inga skelett fanns bevarade, men de innehöll stenpackningar och gravgåvor i form av keramikkärl.

Från stenålder finns det spår av vad vi tror har varit dösar, det vill säga gravanläggningar byggda av stora stenblock. Blocken finns inte kvar, men märken efter sådana, packningar av småsten och keramikskärvor.

På samma plats finns flera gropar med stora mängder keramik och flinta. Föremålen är utvalda med omsorg och därför tror vi att dom är offrade. Utifrån keramikens form och dekor vet vi att man använt området för begravning och kult för omkring 5500 år sedan.

Bland fynden kan nämnas ett silvermynt från 1300-tal som fanns i matjorden vid den gamla landsvägen. På 1300-talet låg platsen långt från bebyggelse och anledningen till att ett mynt har hamnat här bör vara att någon som passerat längs vägen tappat det. Detta är ett tecken, som vi sökte, på att vägen är mycket gammal!

Silvermynt från Magnus Erikssons regeringsperiod 1332–1360. Storlek i verkligheten är knappt 17 mm i diameterSilvermynt från Magnus Erikssons regeringsperiod 1332–1360. Storlek i verkligheten är knappt 17 mm i diameterFoto: Staffan Hyll (CC BY)

 

Dela sidan på