Tecknad bild föreställandes en gård från bronsåldern. I förgrunden hänger fisk på tork.En gård från bronsåldern. I förgrunden hänger fisk på tork.Foto: Staffan Hyll (CC BY)

Fiskebyboplatsen, Norrköping

Det finns en långsmal åker mellan södra stambanan och E4:an norr om Motala ström i Norrköping. Området ligger mellan industriområdet Fiskeby och villaområdet Pryssgården. Idag syns skördetröskans hjulspår i stubbåkern där vetet nyligen växte. Under bronsålder och äldre järnålder – för mellan 3800 och 1500 år sedan – levde ett stort antal människor där.

Nu planerar Norrköpings kommun att åter använda området, bland annat för en avfart från E4:an. Inför exploateringen av området undersöker Arkeologerna förhistoriens gårdar och bostäder med målet att förstå landskap och livsvillkor i det förflutna.

Det arkeologiska fältarbetet sker från början av april till mitten av juni.
Vill du besöka utgrävningarna, se mer information under Visningar.

Följ fältarbetet på Facebook, Arkeologi i Norrköping

 

 

Dela sidan på