LästipsLästips

Fiskebyboplatsen – lästips

Vill du läsa mer om tidigare arkeologiska undersökningar i området kring Fiskeby och Pryssgården? Nedan har vi listat några titlar. En del finns tillgängliga för nedladdning.

Botwid, K. 2016. The artisanal perspective in action: an archaeology in practice. Lund.

Borna-Ahlkvist, H. 2002. Hällristarnas Hem. Riksantikvarieämbetet Arkeologiska Undersökningar Skrifter 42.

Gruber, G. & Hennius, A. 2002. Boplatslämningar vid kvarteret Sparrisen. Arkeologisk utredning, etapp 2. Pryssgården, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. RAÄ, UV Öst, Rapport 2002:1.

Hauptman Wahlgren, K. 2002. Bilder av betydelse – hällristningar och bronsålderslandskap i nordöstra Östergötland. Stockholm.

Hjulström, B & Lindwall, L. 2013. Vägskäl Fiskeby. Boplats och väg från förromersk och romersk järnålder. Rapporter från Arkeologikonsult 2013:2310. Upplands Väsby.

Kaliff, A. 1993. Skälv – en gård och ett gårdsgravfält från äldre järnålder. RAÄ och SHM. Rapport UV 1992:9. Stockholm.

Kaliff, A. 1999. Arkeologi i Östergötland. Scener ur ett landskaps förhistoria. Uppsala.

Lundström, P. 1965. Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping 2. Fornlämningar och fynd. Stockholm.

Lundström, P. 1970. Gravfälten vid Fiskeby i Norrköping 1. Studier kring ett totalundersökt komplex. Stockholm.

Nilsson, P. 2007. Fiskebyboplatsen. Inför planerat industriområde och trafikplats inom RAÄ 207:1 och RAÄ 100, Kv Sparrisen, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. RAÄ, UV Öst. Rapport 2007:28.

Petersson, M. 2006. Djurhållning och betesdrift. Djur, människor och landskap i västra Östergötland under yngre bronsålder och äldre järnålder. Uppsala: Institutionen för arkeologi och antik historia.

Stålbom, U. 1998. Fynden från Pryssgården. H. Borna-Ahlkvist, L. Lindgren-Hertz & U. Stålbom (red). 1998. Pryssgården. Från stenålder till medeltid. Arkeologisk slutundersökning, RAÄ 166 och 167, Östra Eneby socken, Norrköpings kommun, Östergötland. RAÄ, Rapport UV Linköping 1998:13.

 

Dela sidan på