Malstenslöpare, två runda stenar.Malstenslöpare, två runda stenar.Foto: Peter Zetterlund (CC BY)

Fiskebyboplatsen – visningar och kontakt

Vill du besöka undersökningarna? Vi öppnar den arkeologiska grävningen för allmänna visningar följande datum:

  • 16 maj kl 14.00
  • 17 maj kl 18.00
  • 20 maj kl 14.00

Undersökningsområdet ligger norr om Fiskebyvägen, mellan E4:an och stambanan.

Samling sker vid manskapsbodarna på undersökningsområdet.

Parkeringsmöjligheter finns i anslutning till Fiskeby Board AB.

Kontakt

Projektledare

Maria Petersson, 076-128 41 64

Bitr. projektledare

Marita Sjölin, 076-128 41 57

Ansvarig för publika aktiviteter

Göran Gruber, 076-128 41 48

Dela sidan på