Invid Gärstadverken i Linköping, kommer vi att undersöka den kvarliggande delen av gravfältet RAÄ 37 i Rystad socken.Här, invid Gärstadverken i Linköping, kommer vi att undersöka den kvarliggande delen av gravfältet RAÄ 37 i Rystad socken.Foto: Annika Helander(CC BY)

Gärstadverken, järnåldersgravfält

Direkt efter påskledigheten kommer UV Öst att påbörja en undersökning av ett gravfält som ligger invid landmärket Gärstadverken i Linköping. Det rör sig om en kvarliggande del av gravfältet RAÄ 37 i Rystad socken, som tillsammans med RAÄ 132 och 133 i Linköpings socken bildat ett sammanhängande gravfältskomplex.

Gravarna har brett ut sig över två höjdryggar invid Mörtlösa Västergård, som etablerades på 1850-talet. De historiska kartorna visar att platsen för gravfältet på 1770-talet kallades Tingsbacken vilket ger ytterligare en dimension till platsen.

Det sammanhängande gravfältsområdet har undersökts i omgångar under 1970- och 1980-talen och sammanlagt har hittills drygt 11 000 kvadratmeter stort område undersökts där nu Gärstadverkens byggnader och vägar breder ut sig. Hittills är drygt 300 brandgravar undersökta och nu tillkommer ett 1 600 kvadratmeter stort område som medför att gravfältet blir totalundersökt.

Vid de tidigare undersökningarna har gravformerna utgjorts främst av runda stensättningar, klumpstensgravar och stenpackningar i olika former. Fyndmaterialet tillsammans med 14C-analyser har daterat gravkomplexet till förromersk och äldre romersk järnålder. Fynden som hittills framkommit är i huvudsak dräkttillbehör och redskapskombinationen krumkniv, pryl och nål. Det som gör platsen extraordinär är de två keltiska kulhalsringar som fram kom vid 1980–81 års undersökning och det eneggade svärd som påträffades vid förundersökningen år 2009.

Undersökningen beräknas pågå till början av juli månad.

Kontakt

Annika Helander, projektledare

Dela sidan på