Fältarbete Gärstadverken del 1

Nu är vi igång och schaktar. Under torven finns en stor mängd stensättningar och sammanhängande stenpackningar, utan synbara former, som täcker marken.

 I förgrunden syns den stora stensättningen som delvis var synlig i markytan innan vi påbörjade schaktningen. I sluttningarna från denna finns mindre stensättningar och sammanhängande stenpackningarI förgrunden syns den stora stensättningen som delvis var synlig i markytan innan vi påbörjade schaktningen. I sluttningarna från denna finns mindre stensättningar och sammanhängande stenpackningarFoto: Annika Helander (CC BY)

Vid schaktningen, som nu pågått under tio arbetsdagar, har vi funnit keramik och brända ben som indikerar var gravgömmorna döljer sig under stenpackningarna. Redan nu har vi även träffat på en röd, tunnformig pärla och en sölja. Denna typ av pärla förekommer under hela järnåldern, från förromersk järnålder till vikingatid.

En röd tunnformig pärla från järnålder.En röd tunnformig pärla från järnålder.Foto: Annika Helander (CC BY)

Söljan däremot kan däremot närmare dateras till äldre romersk järnålder, vilket överensstämmer med den tidsperiod som övriga gravar har daterats till vid de tidigare undersökningarna.

Söljan är av en typ som förekom under äldre romersk järnålder. Söljan är av en typ som förekom under äldre romersk järnålder. Foto: Annika Helander (CC BY)

När vi är klara med bortschaktandet av det täckande torvskiktet kommer vi att rensa fram anläggningarna så att gravformerna framträder tydligare inför fotodokumentation och inmätning.

Kontakt

Annika Helander, projektledare

Dela sidan på