Översiktsbild på undersökningsområdet vid Gärstadverken, med sjön Roxen i bakgrunden.Översiktsbild på undersökningsområdet vid Gärstadverken, med sjön Roxen i bakgrunden.Foto: Annika Helander (CC BY)

Fältarbete Gärstadverken del 2

Undersökningen vid Gärstadverken fortsätter. Efter framrensning visar det sig att överbyggnaderna till största del utgörs av runda stensättningar med kantkedjor. Stensättningarna är 2-3 meter i diameter och där de tangerar varandra är kantkedjorna förstärkta, som vi sett på många andra gravfält från den här tidsperioden.

Stensättningarna består främst av rundade, större stenar medan en mindre del av dem har packning av mindre, eldpåverkade stenar.

Efter att ha sökt med metalldetektor över ytan påträffade vi bland annat ett remändebeslag direkt utanför den största stensättningen, som ligger på områdets högsta punkt. Remändebeslaget är ett skolexempel från yngre förromersk järnålder, vilket stämmer överens med de tidigare dateringarna av gravfältets användningsperiod.

Remändebeslag i järn, typiskt för yngre förromersk järnålder.Remändebeslag i järn, typiskt för yngre förromersk järnålder.Foto: Annika Helander (CC BY)

Vi har nu påbörjat undersökningen av de gravgömmor som ligger synliga utan att vara täckta av stensättningar. Det rör sig ombrandgropar och urnebrandgropar men även om sotfria bengropar. I flera av urnebrandgroparna finns lockstenar som täcker kärlets mynning, men förkommer även i brandgropar som ett symboliskt lock. I en urnebrandgrop fanns ett litet, välbevarat bikärl placerat inne i gravkärlet.

Det lilla bikärlet har en bikonisk form, och det är det enda kärlet hittills som har formen bevarad.Det lilla bikärlet har en bikonisk form, och det är det enda kärlet hittills som har formen bevarad. Foto: Annika Helander (CC BY)

Bikärlets innehåll bedöms vara intakt och kommer att analyseras avseende makrofossiler. Det lilla bikärlet har en bikonisk form, och det är det enda kärlet hittills som har formen bevarad. De övriga gravkärlen är skadade i mynningsdelen och består endast av buk- och bottendelarna.

Kontakt

Annika Helander, projektledare

Dela sidan på