Karby, Dandandakullen

Hjalmar Stolpe, den berömde Birkaforskaren, var en mycket aktiv yrkesman som uppenbarligen gillade att ha många järn i elden. När han i slutet av 1800-talet undersökte båtgravfältet i Vendel passade han även på att ta en titt i ett stort antal gravhögar i omgivningarna. Syftet med dessa sidoundersökningar var inte direkt uttalat, men förmodligen ville Stolpe se om det fanns andra gravar än de vid kyrkan som innehöll rika gravgåvor med prov på mästerlig djurornamentik.

Plan över Dandandakullen, upprättad av Bergman och Karlén 1926. Gravarna undersökta av Stolpe finns i den vänstra kanten.Plan över Dandandakullen, upprättad av Bergman och Karlén 1926. Gravarna undersökta av Stolpe finns i den vänstra kanten.

Karby och Dandankullen

Våren 1894 undersökte således Stolpe och hans trogna medarbetare Glans, Ericsson och Wass ett femtontal gravhögar på Dandandakullen, ett av Karbys många gravfält, någon kilometer söder om Vendels kyrka. Namnet Dandandakullen är svårförståeligt och fantasieggande men det var kanske läget i Karby som väckte Stolpes intresse.

En plats för krigare?

Ortnamnet Karby brukar tolkas som Karlarnas by, en plats där krigare uppehöll sig. Och mycket riktigt framkom ett stort antal vikingatida vapen i flera av gravarna, allt från svärd, spjuts- och pilspetsar samt detaljer till sköldar. I nästan samtliga vapengravar fanns även en häst och i flera fall ovanligt stora hundar som nog kunde fungera som effektiva vapen. Björnfalanger från ursprungliga fällar och en rovfågel är också värda att nämna.

Foto över Dandandakullen där många beväpnade vikingar fick sin sista vila. Gravfältet har idag förlorat sin forna glans, svårt skadat av grustäkter, byggnader och en gödselbrunn.Dandandakullen där många beväpnade vikingar fick sin sista vila. Gravfältet har idag förlorat sin forna glans, svårt skadat av grustäkter, byggnader och en gödselbrunn.Foto: Anton Seiler (CC BY)

Flera gravhögar verkar ha varit familjegravar som användes under åtminstone två århundraden, i en av dem fanns hela 29 olika gravgömmor, troligen ett rekord i svenskt arkeologiskt material. Än idag har väldigt få Karbyar varit föremål för arkeologiska undersökningar och Stolpes insatser har genererat ett sällsynt och värdefullt material för att bl.a. förstå hur en bygd kunde vara organiserad på övergripande nivå under yngre järnålder. Under gravarna framkom även keramikskärvor från mellanneolitisk tid, dessa fynd fick dock aldrig någon större uppmärksamhet av Birkaforskaren. Varför bry sig om trasiga kärl när man kan ägna sitt yrkesliv åt ett par av Sveriges häftigaste fornlämningar…?

Ny undersökning

Under våren genomförde UV Mitt en arkeologisk schaktningsövervakning i Vendel då flera ledningar skulle grävas ner i de centrala delarna av bygden. Schaktet passerade i åkermarken nedanför Dandandakullen och frågan var om fler spår efter de vikingatida krigarna skulle upptäckas. Fler gravar blev det inte, däremot fanns många stolphål och tjocka kulturlager. Kanske avspeglar dessa de gårdar de beväpnade männen och deras familjer en gång levde i.

Ett par stolphål i närheten av gravfältet. Kanske från en vikingatida byggnad?Ett par stolphål i närheten av gravfältet. Kanske från en vikingatida byggnad?Foto: Anton Seiler (CC BY)

Inom en mycket begränsad yta fanns även ett kolsvart lager, fullständigt fullproppat med keramik, stenartefakter och fiskben från cirka 2500 före Kristus. Dessa fynd är avfall från en bosättning belägen på den södra sidan av en ö, då Vendel var en del av ett skärgårdslandskap. Långt innan krigarna kom in i bilden hade säljägare och fiskare redan förstått att Dandandakullen var en ypperlig plats att uppehålla sig vid. Även vi arkeologer återkommer gärna dit om tillfället ges…

Keramik, stenartefakter och några djurben från mellanneolitisk tid, 2500 år före Kristus.Keramik, stenartefakter och några djurben från mellanneolitisk tid, 2500 år före Kristus.Foto: Anton Seiler (CC BY)

Kontakt

Anton Seiler, projektledare Riksantikvarieämbetet

Dela sidan på