Gamla gamla busstorget i Linköping år 1949. Bild Linköping.Gamla gamla busstorget i Linköping år 1949. Bild Linköping.Foto: Fotograf okänd (Alla rättigheter förbehålles)

Kvarteret Eddan i Linköping – arkeologisk stadsundersökning

Med början i augusti och ungefär tre månader framåt genomför UV Öst en arkeologisk undersökning i kvarteret Eddan vid Gamla gamla busstorget i Linköping. Kvarteret ligger i utkanten av Linköpings medeltida och tidigmoderna stadsområde, på gränsen mellan själva staden och dess omgivande åkrar, ängar och betesmarker.

På stadsjordarna fanns också stadens avrättningsplats, Djurgårdsgatan hette tidigare Galggatan. I grannkvarteret låg tidigare stadens hospital, som under medeltiden var platsen för franciskanernas konvent.

Katarina Sköld och Christina Helander schaktar fram en husgrund vid hörnet av Drottninggatan och Djurgårdsgatan.Katarina Sköld och Christina Helander schaktar fram en husgrund vid hörnet av Drottninggatan och Djurgårdsgatan.Foto: Karin Lindeblad (CC BY)

Vid undersökningen kommer vi jobba med utgångspunkt i tre övergripande teman:

  • Bebyggelse i den medeltida och tidigmoderna stadens utkant.
  • Den gröna staden – stadsbornas odlingar.
  • Artefakter, ekofakter och vardagsliv
Dela sidan på