Djurgårdsgatan mot Drottninggatan före 1930. Bild i Linköping.Djurgårdsgatan mot Drottninggatan före 1930. Bild i Linköping.Foto: Folke Fromholtz (Alla rättigheter förbehålles)

Bakgrund

Rådmannens trädgård, Schottens lada och kyrkoherdens tomt

Några av de äldsta uppgifterna om tomtägare och verksamheter i kvarteret finns på den äldsta tomtkartan över Linköpings stad från år 1696. Där kan vi också se att området låg alldeles i utkanten av den dåvarande staden. Trädgårdar, kålgårdar och åkrar har markerats på kartan här nedanför.

Den första tomtkartan över Linköping är från år 1696. På kartan har trädgårdar, kålgårdar och åkrar markerats.Den första tomtkartan över Linköping är från år 1696. På kartan har trädgårdar, kålgårdar och åkrar markerats. (Alla rättigheter förbehålles)

Utmed Djurgårdsgatan fanns bostadstomter. En av tomterna ägdes av kyrkoherden Håkan, som var verksam på hospitalet i grannkvarteret. I andra delen av kvarteret, mot gatan med det passande namnet Trädgårdsgatan, fanns en tomt med en fruktträdgård och två kålgårdar, som stadsborna använde för grönsaksodling.

Lantlig prägel

Liksom de flesta svenska städer hade Linköping en lantlig prägel långt fram i tiden. Kring städerna fanns omfattande markområden, stadsjordar, där stadsborna brukade sina åkrar och ängar och där boskapen gick på bete. Även inne bland stadsbebyggelsen fanns olika sorters odlingar: fruktträdgårdar, humlegårdar, kålgårdar och till och med åkermark.

De senaste årens arkeologiska undersökningar har visat att stadsborna har varit betydligt mer självförsörjande än vad som tidigare har antagits, från medeltiden och framåt. En egen odling var långt fram i tiden en självklarhet för många stadsbor och städerna framstår alltmer som centra för nya växter och brukningssätt.

Busstorg, parkeringsplats och nya bostäder

På de äldre fotona från kvarteret kan vi se att kvarteret Eddan hade en småskalig bebyggelse med trädgårdsodlingar långt fram i tiden. Denna bebyggelse revs 1939 när det busstorget anlades här. De senaste decenniernas parkeringsplats ska nu lämna plats för ny bebyggelse, med planerad byggstart 2015.

Dela sidan på